fbpx

Type and press Enter.

Trwałość kawy, a opakowanie

Konserwacja kawy po wypaleniu ma podstawowe znaczenie dla zachowania jej jakości.

Ważne jest, aby producenci ustalili przedział czasu, który jest dla produktu bezpieczny i w którym produkt zachowuje optymalny poziom i jakość organoleptyczną.

Zmiany w profilu aromatycznym mogą być spowodowane:

  • reakcjami chemicznymi prowadzącymi do ulatniania się niektórych związków aromatycznych,
  • utlenianiem niektórych związków powodujących nieprzyjemny zapach.

Główne czynniki, które mogą mieć wpływ na okres przydatności kawy do spożycia:

  • tlen: brak tlenu w opakowaniu zwiększa potencjalny okres trwałości produktu, zaś kontakt z tlenem prowadzi do pogorszenia się produktu,
  • temperatura: wyższe temperatury sprawiają, że produkt psuje się szybciej,
  • wilgotność: wysoka wilgotność powoduje utratę lotnych związków aromatycznych,
  • światło: sprzyja niepożądanym reakcjom, takim jak samoutlenianie nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Lavazza przywiązuje dużą wagę do sposobów pakowania, stosując najbardziej zaawansowane technologie. Wykorzystuje głównie:

Pakowanie próżniowe oraz Atmosferę ochronną

W przypadku materiałów elastycznych, takich jak opakowania kawy R&G, całkowite odgazowanie produktu ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego zachowania zawartości opakowania.

Nadciśnienie

Idealne do sztywnych pojemników, na przykład puszek blaszanych lub aluminiowych. Ciśnienie wewnętrzne jest wyższe od atmosferycznego, co zapobiega dyfuzji olejków kawowych i tworzy barierę dla tlenu i pary wodnej.

Dział rozwojowo-badawczy Lavazza stale poszukuje rozwiązań, aby opakowania były w 100% ekologiczne. Aby to osiągnąć, należy postępować zgodnie z bardzo precyzyjną procedurą, w której pierwszym krokiem jest zmniejszenie ilości surowca używanego do produkcji opakowania, drugim zaś — wybór surowca najbardziej nadającego się do recyklingu lub, co byłoby lepsze, pochodzącego z certyfikowanych źródeł.

Trzecim i ostatnim krokiem jest analiza końca okresu użytkowania opakowania, które nie może trafić na wysypisko śmieci, lecz musi zostać poddane recyklingowi, kompostowaniu lub użyte ponownie.