fbpx

Type and press Enter.

Certyfikaty jakości kawy

Mentalność Lavazza, którą zawdzięczają tradycji, jest jednym z kluczowych czynników sukcesu firmy. W rzeczywistości doprowadziło to do szeregu skodyfikowanych procedur i uzyskania certyfikatów.

Obecnie uzyskane certyfikaty procesu produkcyjnego to:

  • Certyfikat ISO 9003: dotyczy końcowych kontroli i inspekcji.
  • Certyfikat jakości ISO 9001: najbardziej kompletny certyfikat, który obejmuje kontrolę procesu produkcyjnego oraz projekt produktu/opakowania.
  • HACCP: certyfikat gwarantujący zgodność ze wszystkimi aspektami związanymi z „higieną przygotowywania żywności”.
  • FSSC 22000: gwarantuje, że proces jest bezpieczny z punktu widzenia żywności.

W przeciwieństwie do certyfikacji procesu, certyfikacja produktu umożliwia producentowi umieszczenie znaku zgodności na opakowaniu, które zawiera logo jednostki certyfikującej i poświadcza, że ​​produkt spełnia deklarowane wymagania.

Wśród najpopularniejszych certyfikatów Lavazza są:

Certyfikat Bio

Kawy z tym typem certyfikatów pochodzą z upraw ekologicznych, które są głównie oparte na ponownym wykorzystaniu materii organicznej i zastosowaniu technik przyjaznych dla środowiska. Wiąże się to z odpowiednim wykorzystaniem zasobów naturalnych i stymulowaniem różnorodności biologicznej roślin i zwierząt, jako formy gwarancji zachowania naturalnej równowagi biologicznej.

Certyfikat UTZ

To najpopularniejszy program certyfikacji dotyczący zrównoważonych praktyk rolniczych i transparentności łańcucha dostaw oraz powiązanym z nimi kodeksem postępowania.

Od roku 2018 certyfikacja odbywa się wspólnie z Rainforest Alliance w ramach jednej grupy.

Certyfikat Rainforest Alliance

Program certyfikacji dotyczący leśnictwa, turystyki i rolnictwa. Jego celem jest zachowanie różnorodności biologicznej, rozwój społeczności, poszanowanie praw pracowniczych i produktywne praktyki rolnicze, które gwarantują zrównoważone i kompletne zarządzanie plantacją.

Od roku 2018 certyfikacja odbywa się wspólnie z UTZ w ramach jednej grupy.

Certyfikat Fair Trade

Certyfikacja ta skupia się na aspektach ekonomicznych, poprzez uczciwą i stabilną cenę (Fairtrade Minimum Price); aspektach społecznych, gwarantujących, że surowce są uprawiane i wprowadzane do obrotu zgodnie z prawami producentów; kwestiach środowiskowych, ponieważ system wymaga zwiększenia i wsparcia ekologicznej produkcji oraz ochrony zasobów naturalnych.

Certyfikat Confida

Certyfikat gwarantujący jakość produktów z automatów.

Certyfikat ESE

Certyfikat gwarantujący bezpieczeństwo produktu i zgodność z systemami utylizacji odpadów.

Certyfikat NOP

NOP to skrót od National Organic Program. Określa on i egzekwuje jednolite standardy krajowe dla produktów rolnych wytwarzanych metodami ekologicznymi i eksportowanych do Stanów Zjednoczonych oraz sprzedawanych na ich terenie.

Inne certyfikaty odnoszące się do produktów, w tym religijne:

Certyfikat KOSHER

Poświadcza, iż produkty mogą być spożywane przez ortodoksyjnych Żydów i odpowiadają żydowskim normom żywieniowym.

Certyfikat HALAL

Poświadcza, iż produkty pochodzące z łańcuchów dostaw są zgodne z etycznymi i higienicznymi normami zdrowotnymi prawa i doktryny islamu.